An apple a day, keeps a doctor away

Appel

Als je de woorden ‘landbouw en tuinbouw’ hoort, denk je misschien aan een boer met geblokte sjaal die met de riek in de hand en de mestkar op het land werkt. Dan loop je nog een paar jaartjes achter. Via deze informatie willen we U een overzichtelijk en correcter beeld geven van wat fruitteelt - het telen van appels en peren - eigenlijk inhoudt. Vaak kent men alleen de mooie kant van een beroep en lijkt het allemaal eenvoudig.
Vandaag de dag strekt de beplanting van Fruithoeve Picard zich uit over 5 ha waarvan 3 ha appels met als variëteiten Jonagold, Cox, Boscoop, Elstar, Golden, Gala, Delbare en 2 ha peren met als variëteiten Conference,  Doyene du Comice en St Remy. Voor de bestuiving van de fruitbloesems zijn er bijen die op het bedrijf onderhouden worden en zo honing leveren.
Sinds 1993 wordt op het bedrijf de geïntegreerde ofmilieubewuste teeltwijze toegepast. Bij deze manier van fruit telen wordt op een milieuvriendelijke (met respect voor de omgeving en oog voor de natuur), een mensvriendelijke (met een minimaal middelengebruik) en een economisch verantwoorde (rekening houdend met schadedrempels) manier kwaliteitsfruit geproduceerd. Dit wil zeggen dat ziekten en plagen zoveel mogelijk bestreden worden door natuurlijke vijanden. Hiervoor worden roofmijten uitgezet, terwijl het leefmilieu voor nuttige insecten zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt. Pas als er teveel schadelijke insecten zijn die niet meer voldoende kunnen bestreden worden door hun natuurlijke vijanden, wordt er ingegrepen met producten die selectief de plaag aanpakken en totaal onschadelijk zijn voor de nuttige organismen en bijen.